Yükleniyor
Trendlog Uluslararası Taşımacılık /l\ Trendlog Logistics
Çalışma Saatleri

Copyright ©2020 Trendlog Uluslararası Taşımacılık /l\ Trendlog Logistics

Kırgızistan ile ticaret

Ülkedeki Serbest Bölgeler (Özel Ekonomik Bölgeler)

Kırgızistan’da 4 adet Serbest Ekonomi Bölgesi faaliyette bulunmaktadır. Bunlar sırayla Bişkek, Karakol, Narın ve Maymak Serbest Ekonomi Bölgeleridir. Kırgızistan’da ilk olarak Narın Serbest Ekonomi Bölgesi 20 Nisan 1991 tarihinde 42,5 bin kilometre alanda açılmıştır. Daha sonra, 1993 yılının Mayıs ayında Kırgız Cumhuriyeti Meclisi Kararnamesi ile Issık Göl bölgesinin Karakol şehrinde ‘Karakol’ Serbest Ekonomi Bölgesi faaliyete geçmiştir. Aynı Kararname ile Calalabad ilinin Alay, Çon- Alay ve Kara Kulca ilçelerinde Serbest Ekonomi Bölgeleri oluşturulmuştur. 29 Haziran 1995 tarihli Meclis Kararnamesi ile ‘Manas’ havaalanı, buna yakın olan AkÇiy köyü ve Bişkek şehrindeki Milli Sergi Merkezi’nin sınırlarını kapsayan bölge ‘Bişkek’ Serbest Ekonomi Bölgesi olarak ilan edilmiştir. 1997 yılında ise Talas ilinde 300 hektarlık alan üzerinde ‘Maymak’ Serbest Ekonomik Bölgesi oluşturulmuştur.
Ayrıca 2008 yılında Talas bölgesinde Kırgızistan ve Kazakistan sınırında iki ülkenin eşit miktarlarındaki arazide yer alacak yeni Serbest Ekonomi Bölgesinin oluşturulması iki ülke Hükümeti tarafından onaylanmış olup, hâlihazırda Kırgızistan finansman arayışındadır.
1998 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti tarafından kurulmalarına karar verilen Torugart, İrkeştam, Ak-Col, Çaldovar, Kara-Su, Şarkan-Say, Üç-Korgon ve Gülçe Serbest Gümrük Bölgeleri ise gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığından ve hukuki altyapı ile serbest gümrük bölgesi yürütme mekanizması oluşturulmadığından dolayı halen faaliyet dışı bulunmaktadır

Ülkede İş Kurma Mevzuatı

Geçmiş dönemde Ülkede tüzel kişiliğe haiz sermaye şirketi kurmak ancak 4 farklı kamu kurumuna kayıt yaptırılmasıyla mümkün olmaktaydı. Bu kurumlar Kırgızistan Adalet Bakanlığı, Ulusal İstatistik Komitesi, Devlet Vergi İnceleme Kurulu ve Sosyal Fon İdaresi’dir. Diğer taraftan şahıs şirketlerinin sadece Ulusal İstatistik Komitesi, Devlet Vergi İnceleme Kurulu’na kayıt olması yeterliydi.

1 Nisan 2009 tarihinde benimsenmiş olan ve Ülkede yabancı yatırımcıların şirket kurmasını kolaylaştıran yeni sistemde yalnızca Adalet Bakanlığı’na başvuru yapılarak prosedür tamamlanmaktadır. Yeni sistemde sermaye şirketi olarak kayıt yaptırabilmek için aşağıda belirtilen evraklarla üç nüsha olarak Adalet Bakanlığı’na başvurulması gerekmektedir.

? Başvuru Formu
? Şirket Ana Sözleşmesi
? Kuruluş Anlaşması
? Ticaret Sicil Gazetesi (Kurucunun yabancı şirketin olması durumunda) / Geçerli vizesi süresi ile birlikte pasaport numarası (Kurucunun yabancı şahıs olması durumunda). Belgelerin Kırgız noterliklerinden onaylı olarak tercüme edilmesi gerekmektedir.
? Şirket Kuruluş Sermayesini Tevsik Eden Belge.