Yükleniyor
Trendlog Uluslararası Taşımacılık /l\ Trendlog Logistics
Çalışma Saatleri

Copyright ©2020 Trendlog Uluslararası Taşımacılık /l\ Trendlog Logistics

Kırgızistan ile ticarette yaşanan sorunlar

2007 yılında dünya piyasalarında yaşanan çalkantılar Kırgızistan ekonomisi üzerinde doğrudan etki yapmıştır. Bunda en büyük etken ülkenin enerji ve gıda gibi stratejik kalemlerde net ithalatçı konumunda olmasıdır. Ekonomik büyümenin komşularından gelen sermayeyle pozitif korelasyon göstermesi dış şoklara açıklığı daha da perçinlemektedir.

Ekonomide yapısal sorunların varlığı dikkat çekmektedir. Bunların başında kamunun yeterli düzeyde gelir elde etmesinde yaşanan güçlükler ve yeterli bir sosyal güvenlik ağı oluşturamama gelmektedir. Nüfusun büyük çoğunluğu fakirlikle karşı karşıyadır.

Resmi kayıtlara göre yoksulluk oranı %43 olup, yoksul kesim ağırlıklı olarak Bişkek ve Oş şehirleri dışındaki bölgelerde geçimini hayvancılık ve çiftçilik ile sağlamaktadır. Dolayısıyla, ülke nüfusunun azlığı bir yana, alım gücünün düşüklüğü de istenilen dış ticaret büyüklüklerine ulaşmada engel teşkil edebilmektedir.

Kırgızistan’da vergi kontrolünden sorumlu birimlerin fazlalığı ve kontrol amaçlı ziyaretlerin sıklığı, iş çevreleri için hem maliyet artışına hem de zaman kaybına neden olmaktadır. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü önemli bir sorundur.

Kırgızistan’da yüksek risk algılaması nedeniyle kısa vadeli finansman yüksek faizlerle temin edilebilmektedir. Dolayısıyla ülkede faaliyet gösteren yabancı firmalar ülke dışından kredi teminine yönelmektedir. Leasing sistemi, mevzuat eksiklikleri nedeniyle işlememektedir. İhracat finansmanı da aynı derecede zor olmaktadır. İthalat bedelleri genelde nakit olarak ödenmektedir. Akreditif uygulaması sınırlıdır. Özel sektörde işlemler ağırlıklı olarak nakitle gerçekleştirilmektedir.

Ticaretin yoğunlaştığı Dordoy pazarında satılan bir Türk konfeksiyon ürününün, tüccarlar tarafından alınıp Çin’e gönderilip Çin’de taklidinin yapılarak üçte bir fiyattan Dordoy pazarında satışa sunulması 3-4 hafta kadar kısa bir süreyi almakta, dolayısıyla pazara getirilen Türk mallarının satış süresi 1 ay ile sınırlanmaktadır.

Türkiye’den Orta Asya ülkelerine gönderilen ihraç ürünleri ağırlıklı olarak karayoluyla taşınmaktadır. Türkiye menşeli malların rekabetçi fiyatlı olmalarına rağmen, nakliye ve geçiş ücretlerinin yüksek olması, ayrıca, gümrüklerde karşılaşılabilen gayrı resmi ödemeler rekabeti olumsuz etkilemektedir.

İşbirliği İmkanları

Potansiyel Yatırım Alanları

-Hafif demir-çelik tesisleri anahtar teslim.
-Tarımsal üretim (buğday, tütün, bakliyat)
-İşlenmiş tarım ürünleri
-Ambalaj sanayi
-Madencilik
-Turizm sektörü

Müteahhitlik Hizmetleri Bakımından İş İmkânları

-Karayolları yeni inşa ve modernizasyon.
-Demiryolları yeni inşa ve modernizasyon.
-Elektrik iletimi ve üretimi
-Altyapı
-Turistik tesisler
-Konut projeleri