Taşıyıcı Sorumluluk Sigortamız

CMR Sigortaları Nedir?

CMR Sigortası; uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluklarını CMR Konvansiyonu hükümleri gereğince poliçede belirlenen şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alan bir Sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, taşıyıcı firmanın CMR Konvansiyonu hükümlerine göre kusurlu bulunduğu durumları güvence altına alır.

Uluslararası karayolu nakliyecileri, istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden yararlandıkları aracıların görevlerini yerine getirirken işledikleri kusurlardan sorumludurlar. Taşıyıcının malları taşımak üzere teslim aldığı anda başlayan bu sorumluluk, varış yerinde bulunan alıcıya malların teslim edilmesi ile sona erer.

CMR Sigortasında, taşıyıcının mal sahibine ve üçüncü şahıslara karşı olan sorumluluğu oldukça geniştir. Malların teslimi sırasında herhangi bir hasar olmasa dahi teslimden sonra meydana gelecek hasarlardan taşıyıcı sorumlu tutulur. Bu sigortaya sahip olan taşıyıcıların sorumluluğu ise sigortacı firma tarafından üstlenir.

CMR Sigortası, sigortalının kendi taşıma senetleri ve araçları ile yaptığı taşımalarla birlikte, kendi hamule senetleri ve başka nakliye firmaları vasıtasıyla ya da bu firmalardan kiraladığı araçlarla yaptıkları taşımaları da teminat kapsamına almaktadır.

TRENDLOG olarak, Uluslararası Karayolu Nakliyesi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortasına sahibiz. Sigortamız yaptığımız tüm taşımaları garanti altına almaktadır. Poliçe bilgilerimiz talep edildiğinde ilgili kişiyle paylaşılacaktır. Bu konu ile ilgili info@trenlog.com.tr adresine mail yazabilirsiniz.

Mesafeleri kısaltıyor,
Zamandan tasarruf ediyoruz.

info@trendlog.com.tr